h1

Intervju + nettmøte i Stavanger Aftenblad

Onsdag, 25 oktober 2006

No får eg tekstmeldingar og telefonar frå slekt og venner som har sett meg i Stavanger Aftenblad. Det er hyggelig at folk får det med seg i heimbyen også.

Måndag (23. oktober) var det intervju med meg og Mimir i Stavanger Aftenblad: Revolusjonens røst har siddisdialekt – Det blåeste fylket leverer de rødeste ungdommene. Les heile intervjuet her.

Og i går hadde eg nettmøte på Stavanger Aftenblad. Det kom mange spørsmål, rekte ikkje å svara på alle ein gong sjølv om eg satt i nesten to timar. Eg har prøvd å forklara om revolusjon og statsbudsjett, og om jenter på venstresida er stygge eller ikkje. Les nettmøtet her.

3 kommentarar

 1. Politisk engasjement er flott, men hva er det med ytterste venstrefløy? Mye kan sies om ungdommelig hang til å gå for radikale løsninger, men det burde være mer interessant å diskutere den venstreradikale ideologien og samfunnssynet. Den hviler på forestillingen om klassekamp, marxisme og drømmen om et sosialistisk samfunn. Kapitalismen er den forhatte motpolen. Så innrømmer de røde greit at deres idealsamfunn aldri har vært realisert noe sted i verden — ingen kommunistregimer har holdt mål. Uanfektet av dette er det fortsatt den mørkerøde visjonen som fenger mest. Hvorfor det? Vi ser alle urettferdighet og problemer i verden, men det betyr ikke automatisk at Marx sin analyse av det gryende industrisamfunnet gir de beste svarene. Jeg mener at hele klassetenkningen er feilslått i dagens verden — det er en politisk relikt fra føydaltiden. Og la det være sagt, bland ikke sammen føydalisme og kapitalisme! Det første betyr privilegier basert på stand og rang mens det siste er et økonomisk system uten favoritter og særfordeler. I praksis funker kapitalisme brukbart bra, mens kommunisme ikke gjør det. Hva er det så som gjør at noen fortsatt satser på det «radikale» alternativet?

  R.J. Rummel says:
  #13 04.10.2006 04:33 (Svar)

  http://www.dagbladet.no/kultur/2003/07/17/373822.html

  Folkemord og «feilslått politikk»

  AKPs fanatisme kan generaliseres. Debatten har dreid seg om demokratiets utsatthet vis à vis alle typer fundamentalisme, politisk, religiøst, etnisk, ideologisk. I dag utgjør ikke marxismen-leninismen-maoismen den fremste trussel mot det frie folkestyre. Trusselen nå kommer mer fra politiserende imamer som har lært mer av den europeiske fascismen enn de vet selv. Det er i alle totaliserende ideologier at utfordringen ligger – og i likegyldighet og blaserthet i forhold til en skjør styreform som det liberale demokrati er. Særlig dette siste punkt utgjør i dag kanskje hovedtrusselen i Norge.

  http://www.dagbladet.no/kultur/2003/10/04/380113.html


 2. Eg er ikkje samd. For det første meiner eg at me har utvikla teoriane våre etter Marx, både gjennom gamlingane Lenin og Mao, men også i nyare tid i Noreg med til dømes Kjersti Ericsson sine arbeid «Søstre, Kamerater!» (http://www.akp.no/hefter/sostrekamerater/sostrekamerater.htm) og «Den flerstemmige revolusjon» (http://www.akp.no/hefter/flerstemmig/flerstemmig.htm), og gjennom det daglege politiske arbeidet ein gjer i RV og AKP, både i partia våre og i arbeid i andre organisasjonar.

  Analysa av klassar er basert på kapitalismen, og ikkje på stendene i føydaltida. Og viss ein til dømes ser på forskjell i levealder og helse i Oslo aust og vest, ser ein at klasse framleis er viktig i Noreg, sjølv om me har ein ideologi som seier at alle har like moglegheiter.


 3. Og at det trengst eit anna samfunn synst eg er heilt opplagt! Me treng eit samfunn som er organisert sånn at det ikkje er kapitalen som bestemmer, men kva folk treng. I Noreg stør dei fleste dette prinsippet når det kjem til nedlegging av bibliotek eller innstramming av allmenningretten. Og ein får hjelp på sjukehuset sjølv om ein ikkje har jobba og betalt skatt. Det trengst eit samfunn som ikkje driv rovdrift på menneska, og det går ikkje an under kapitalismen.Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

%d bloggarar likar dette: