Archive for the ‘i media’ Category

h1

Raudt og hijab

Måndag, 16 mars 2009

8. marstoget i Oslo blei eit spesielt arrangement. Toget blei splitta, og feministar og antirasistar med ulike bakgrunnar diskuterer kva som gjekk gale og kven som har gjort feil. Eg uttala meg til Frontlinjer, Raudt laga pressemelding som mellom anna resulterte i oppslag i Klassekampen 10. mars, ein kommentar frå KK-jorunalist Christiane Jordheim Larsen 11. mars, og eit nytt KK-oppslag – Bare Frp som vinner 13. mars.  Eg har også skrive eit par tilsvar i Klassekampen, siden dei ikkje legg lesarbrev på nett, så legg eg dei her når dei er trykt.

Eg har håp om at diskusjonen skal munna ut i nokon felles idear om korleis ein kan støtta muslimske kvinners kamp både mot islamofobi og kvinneundertrykking, utan å splitta verken dei eller oss unødig.

Frontlinjer skreiv artikkel om saka 8. mars, Brøyt ut av toget etter hijab-brenning på kvinnedagen, Der sa eg:

– Her fungerer 8. marskomiteen splittende på kvinnebevegelsen. Jeg lurer veldig på hva slags vurderinger som ligger bak denne spontane og ikke varsla forandringa i programmet som nok ville gjort at flere tenkte seg om i forhold til arrangementet, sier Ingrid Baltzerzen, nestleder i Rødt, til frontlinjer.no.

– Nå hadde en sjansen til å få med seg hundrevis av unge feminister i hijab, som i stedet endte opp med å føle at kvinnebevegelsen var mot dem, sier Baltzersen.

– Man må fortså at hijab betyr mange ting. Plagget har selvfølgelig treligiøse elementer i seg og alle religioner har kvinneundertrykkende trekk, men det blir like relevant som å si at miniskjørt er undertrykkende. I kvinnebevegelsen, og i et 8. mars-tog, skal det være rom for både hijab, miniskjørt og høyhelte sko, sier hun.

Raudt laga pressemeldinga Felles front mot fremmedfrykt om hendingane 8. mars, der me også lanserte møtet me skal ha mot muslimhets, torsdag 19. mars kl. 19.00 i antirasistisk Senter, Storgata 25. Me seier mellom anna:

Den økende polariseringen i den offentlige debatten bekymrer Rødt-politikeren. Det er bakgrunnen for at partiet tar initiativ til et møte med norske muslimer og representanter fra antirasistiske miljøer torsdag 19. mars. Målet er å samle til en felles front mot fremmedfrykt og rasisme.

– Vi har hatt nok dialogmøter. Nå er det på tide å slå tilbake. Norge har en stolt tradisjon for toleranse og inkludering å se tilbake på. Vi ønsker å gjenreise den antirasistiske bevegelsen, avslutter Baltzersen.

– Vi har fått et stadig mer polarisert og ekstremt debattklima som bare bidrar til å gjøre hverdagen vanskeligere for minoritetskvinner. Norsk offentlighet er i ferd med å bli en frihavn for hatefulle angrep på etniske og religiøse minoriteter med muslimene som viktigste målskive, sier Baltzersen.

—-

Raudt og hijab (lesarbrev på trykk i Klassekampen 12. mars 2009)

Hijab-brenninga på torgmøtet 8. mars i Oslo splitta toget. To hundre, dei fleste jenter med hijab, blei ståande igjen på torget då toget gjekk. Christiane Jorheim Larsen ser i sitt angrep på meg i KK 11.03 bort frå det at toget, og dermed kvinnerørsla, på grunn av måten dette blei handtert på blei tvungne til å anten støtta dei to hundre kvinnene som blei ståande igjen, eller Sara Mats Azmeh Rasmussen og dei andre som kjempa mot hijaben. Raudt ville ikkje la dei to hundre kvinnene bli ståande aleine. Det var bakgrunnen for at Raudt gjekk ut med krav om at 8. marskomiteen måtte ta ansvar og beklaga hendinga. Det har dei også gjort, blant anna gjennom lesarbrevet til Ane Stø 10.03, og uttalelsane frå samordingsgruppa ved Tiril Svensen.

Raudt er eit sekulært parti, og er dermed ikkje som sådan positive til hijab. Eller nonnedrakter, dastarer (turbanen til sikhane), kippaer (kalotten til jødane), eller andre religiøse klesplagg. Me ser også det problematiske i det vestlege skjønnhetsidealet, der høghela sko og miniskjørt gjer det vanskeleg å bevega seg fritt. Me vil støtta kvinner som ønsker å ta av seg hijaben, og me tar skarp avstand frå tvang til å bruka hijab. Me er ikkje mot at Azmeh Rasmussen, eller andre, vil aksjonera mot hijab. Men åttandemarstoget kan ikkje bruka eit så sterkt verkemiddel, som brenning av eit religiøst symbol, mot deler av sitt eige tog.

Rasismen mot muslimar er den sterkaste rasismen i vesten i vår tid. Grunnen er at me deltar i kriger mot muslimske land, og må skapa oss fiendebilder for å legitimera krigen. Kvinnekroppen er ein del av krigens kamparena, der hijaben, på eller av, har blitt eit viktig symbol. Raudt vil kjempa for at norske muslimske kvinner blir sett på som individ i Norge, og at deira personlege religiøse val skal respekterast.

Raudt vil støtta både parolene «Nei til hijabtvang», og «Lik rett til arbeid, med og uten hijab!»

Oppdatering 18.03.2009:

Raudt og hijab igjen (lesarbrev på trykk i Klassekampen 18. mars 2009).

Ane Stø kritiserer i KK 16. mars utspela Raudt hadde i etterkant av hijabbrenninga på torgmøtet 8. mars i Oslo. Ho seier at venstresida står i fare for å halda muslimske kvinner som gisler i kampen mot rasisme. Ho meiner ein må kunna både protestera mot tvangshijab og mot diskriminering av kvinner som bruker hijab.

Så langt er me samde, og eg har også forsøkt å få dette fram i mitt innlegg i KK 12. mars. Problemet 8. mars var korleis dette blei gjennomført i praksis. Raudt meiner at det kan vera rett med symbolbrenning av hijab, også på 8. mars, men at ein skal respektera grunnlaget for arrangement ein deltar i. Åttandemarstoget er eit arrangement der alle tilslutta organisasjonar har vedteke parolane. Hijab er ikkje ei enkel feministisk sak der det er ein fasit, nokre kvinner vil kasta hijaben og opplever press og tvang mot det, nokre kvinner vil gå med hijab, og opplever press og tvang for å ta av hijaben. Må åttandemarstoget velga mellom ulike kvinner sin rett til å velga sjølv?

Då det blei annonsert at det skulle brennast hijab, og at dette var godkjent av åttandemarskomiteen, opplevde dei som sto på Youngstorget at viss dei deltok i toget ville dei stå inne for denne parola. Me blei tvungne til å velga side. Raudt synst dette fungerte splittande, og det var bakgrunnen for utspela våre.

I viktige symbolsaker for folk kan ein ikkje velga begge sider samtidig og tru at alle skal berre akseptera at alle ytringar er like fine. Konsekvensen såg ein 8. mars, Sara Mats Azmeh Rasmussen brant hijaben på scena, og to hundre kvinner blei ståande igjen då toget gjekk.

Rasismen mot muslimer er den sterkaste rasismen i vesten i vår tid. Rasismen kjem fordi me må skapa oss eit fiendebilde når me krigar mot muslimar i Irak og Afghanistan. På veg inn i ei økonomisk krise, skal me også vera på vakt mot elitar som kan ha en interesse av auka splitt og hersk. Ein må kunna sjå kva samanheng handlingar skjer i, så me ikkje sett muslimske kvinner som slåst for saker me er einige i opp mot kvarandre.

h1

Eg har blitt groruddøl!

Laurdag, 14 juli 2007

Eg som aldri skulle flytta frå Gamlebyen har no blitt groruddøl. Det var nok økonomien som bestemte det, men eg trivest godt, og har allereie fått gått tur i Lillomarka og plukka blåbær i regnet, og blitt intervjua saman med andre damer frå Rødt Grorud i lokalavisa med det lange fine namnet: Lokalavisen Akers Avis Groruddalen. Du får nesten ikkje kjøpt avisa utanfor dalen, laussalsstadane lengst vest er Narvesenkioskane på Tøyen T og på Galleriet. Dei legg ut ting på nett, men det er ikkje lagt ut enno, så du må nok kjøpa papirutgåva for å lesa det.

h1

Det nye partiet i media

Tysdag, 6 februar 2007

Det nye partiet har kome mykje i media i det siste! Avisene forskutterar den interne demokratiske behanldinga til RV og AKP, landsmøta i partia må ta stilling til om dei ynskjer det nye partiet før me er sikre på om det blir noko av. Men leiingane (landsstyra/sentralstyra) i både RV, AKP og RU meiner grunnlaget me bestemte i helga er eit veldig bra grunnlag for det nye partiet, så me håpar jo det blir noko av, og stiftingslandsmøtet er planlagt til 11.-12. mars!

Det har vore fleire saker i Dagsavisen om det nye partiet. I dag var det eit intervju med RU-leiaren Mimir Kristjansson: Hallo, Solidaritet: «Solidaritet» blir etter alt å dømme navnet på det nye partiet som skal oppstå fra asken etter RV og AKP. Partiet sikter seg inn mot velgerne på venstresiden i Arbeiderpartiet og LO. For ordens skyld må eg sei at me ikkje har bestemt namn på det nye partiet enno, men Solidaritet er eit av forslaga. I går (05. februar) var det to saker: Samlet seg til venstre: Under helgens landsstyremøte i Oslo ble RV og AKP offisielt samlet til ett parti, selv om det måtte en del krangling til for å komme dit. Ingen «væpna revolusjon»: Et nytt parti utgått av RV og AKP går ikke inn for væpnet revolusjon. Det kommer fram i partiets ferske programutkast.

Også Klassekampen har fulgt saka, dei starta 24. januar: RV-lederen vil lede nytt parti: Dagens RV-leder Torstein Dahle er innstilt til leder for det sammenslåtte RV/AKP. Han får dagens AKP-leder Ingrid Baltzersen som nestleder. – Dette roper ikke akkurat fornyelse, sier valgforsker. Dei fortsette 26. januar med Rød samling i det blå: Strid om partiprogrammet kan blokkere samlingsprosessen mellom AKP og RV. AKP krever det partiet kaller et reelt kompromiss. Men etter helga hadde dei ein meir positiv artikkel (6. februar): Går til valg på nytt program: Programkomiteen for det nye venstrepartiet har levert forslag til partiprogram. Hvis RV og AKP godtar det, er sammenslåingen i mål.

Lokalavisene har også tatt saka. Rogalands Avis har vinkla det lokalt sidan eg er siddis (28. januar): I kommunistledelsen: Stavanger-jenta Ingrid Baltzersen er innstilt som nestleder i det nye fusjonspartiet RV/AKP. Dei har også fått med seg at dei har planlagt å stilla mange damer på topp på kommunestyrelista vår i Stavanger, det trur eg blir kult!

Telemarksavisa har mykje å skriva om, Ana Lopez som er tenkt å bli nestleiar i det nye partiet kjem frå Bamble, og Torstein Dahle har visst også røtter i Telemark. 25. januar: Telemarkinger på topp i nytt parti: BAMBLE: AKP, RV og Rød Ungdom vil gå sammen i et nytt parti på ytre venstre fløy. RV-leder Torstein Dahle, som opprinnelig er fra Skien, er innstilt som leder, mens Ana Taylor Lopez (RV) fra Bamble er innstilt som en av de to nestlederne. Dei følger opp 05. februar: «Nytt parti» har eksistert i 12 år: NOTODDEN: 11. mars skal RV og AKP stifte et nytt parti på nasjonalt plan. På Notodden har valgsamarbeidet mellom SV, RV og de partiløse eksistert i 12 år gjennom Solidaritetslista. Ana Lopez har også eit kjempefint lesarbrev i Telemarksavisa 03. februar: Å skape et nytt parti: Jeg har vært engasjert og aktivt i Rød Valgallianse, (RV), siden jeg kunne mine «første ord» på norsk. RV går nå inn i en avgjørende fase i arbeidet for å skape et nytt, rødt parti.

Saka er ei lokal sak for Bergens Tidende også sidan Torstein faktisk bur i Bergen (24. januar): Dahle skal lede nye RV: Torstein Dahle blir leder for det nye partiet når RV og AKP slår seg sammen 11. mars.

h1

Navn i nyhetene

Måndag, 6 november 2006

Sist torsdag var eg i spalta «Navn i nyhetene» i Dagsavisa. Det er ei spalte med spørsmål om alt frå kven eg ville ha vore for ein dag til kva som er min mest rampete eigenskap. Eg fekk eit bonusspørsmål, om revolusjon:

«Blir det noen gang ordentlig revolusjon i Norge?

– Det må folk bestemme sjøl. Jeg håper jo at det blir en samfunnsomveltning.

Men dere har gått bort fra at den skal være væpna?

Den bør være mest mulig fredelig, ja.»

Heile intervjuet kan du lesa her (og biletet må vera 4 år gammalt ja, sjølv om eg er relativt ung no ser eg endå meir ung og uskuldig ut der).

h1

Intervju + nettmøte i Stavanger Aftenblad

Onsdag, 25 oktober 2006

No får eg tekstmeldingar og telefonar frå slekt og venner som har sett meg i Stavanger Aftenblad. Det er hyggelig at folk får det med seg i heimbyen også.

Måndag (23. oktober) var det intervju med meg og Mimir i Stavanger Aftenblad: Revolusjonens røst har siddisdialekt – Det blåeste fylket leverer de rødeste ungdommene. Les heile intervjuet her.

Og i går hadde eg nettmøte på Stavanger Aftenblad. Det kom mange spørsmål, rekte ikkje å svara på alle ein gong sjølv om eg satt i nesten to timar. Eg har prøvd å forklara om revolusjon og statsbudsjett, og om jenter på venstresida er stygge eller ikkje. Les nettmøtet her.

h1

Intervju i na24 + intervju i morgon og nettmøte tysdag i Stavanger Aftenblad

Sundag, 22 oktober 2006

Eg har blitt intervjua i næringslivsportalen på nett NA24.no. Det er nokre småfeil i intervjuet, mellom anna medlemstal i RV (og AKP…) men ellers fint. Og fine bilete av meg, det er jo alltid kjekt 🙂

– Legg ned Oslo Børs Nyvalgt AKP-leder Ingrid Baltzersen vil legge ned Oslo Børs. – Penger skal ikke forvaltes på et kasino, sier hun. Les resten av intervjuet her.

I morgon kjem det eit intervju i Stavanger Aftenblad med meg og Mímir Kristjánsson, leiar i RU. Vinklinga er at mange leiarar av radikale organisasjonar kjem frå Stavanger, med dømene Aslak Sira Myhre (tidlegare leiar i RV), og Ingve Iversen (tidlegare leiar i NKP). Intervjuet gav oss ein fin muligheit til å snakka om nytt parti, om regjeringa, og om Stavanger. Stavanger Aftenblad skal også laga nettmøte med meg på tysdag klokka tolv. Fint om folk skriv inn spørsmål på sida til Aftenbladet anten på forhånd eller under nettmøtet!

h1

Landsmøtet til AKP i pressa

Tysdag, 17 oktober 2006

Etter landsmøtet har me vore ein del i pressa.

Me sendte pressemelding sundag kveld, og rett etter ringte Stavanger Aftenblad, som laga saka Stavangerkvinne ny AKP-leder. Blei også oppringt av ANB, som laga saka Vil slå sammen AKP og RV, trykt mellom anna i Dagsavisen, i TA, i Firda, i Bergensavisen og i Telemarksavisa. NTB laga også ei sak ut frå pressemeldinga vår, AKP vil lage nytt parti og velger ny leder som blei bruka mellom anna i VG, i Adresseavisen, i Bergens Tidende, i Troms Folkeblad, og i Fædrelandsvennen. Nettavisa bruka også pressemeldinga og laga ei sak dei kalla AKP + RV = sant. Sandefjords Blad laga også ei sak: Fikk plass i AKP-styret, om dei nye sentralstyremedlemmane frå Vestfold, Ole Marcus Mærøe og Ida Myhre.

I går blei eg intervjua av VG nett, som laga saka: AKP og RV slår seg sammen: – RV går bakover i tid. Tittelen kjem av at dei har snakka med Audun Lysbakken i SV som synst RV er lite konstruktive for tida fordi dei kritiserer regjeringa… Eg blei også intervjua av Klassekampen, som trykte det i dag, men artikkelen ligg ikkje på nett.

I dag har eg vore i Osenbanden på NRK P3. Viss du ynskjer å høyra det så går du på http://www.nrk.no/programmer/sider/osenbanden/, ser på høgre side på skjermen der står det nettradio, sendinga du skal trykka på er 17.10.06 kl. 17.07 , og det går an å spola litt sånn at ein kjem til ca 17.30.

Det kjem nok meir etter kvart!