Archive for the ‘egypt’ Category

h1

demokrati i Midtausten + motstand er rettferdig

Tysdag, 9 januar 2007

Eg har saman med Lars Akerhaug laga eit studiehefte for RV om demokrati i Midtuasten. Finn heile heftet her. Heftet handlar først og fremst om Egypt og Libanon, begge plassane har det skjedd mykje spanande dei siste åra. Viktige artiklar i heftet er:

– Demokrati i Midt-Austen? av Ingrid Baltzersen
– Med islamister for demokrati? av Lars Akerhaug
– Slutt på silkehanskene av Lars Akerhaug
– Islamistar på frammarsj (Intervju med Bjørn Olav Utvik) av Ingrid Baltzersen
– Hizballah og libanesisk politikk av Lars Akerhaug
– Hizballah og opprettelsen av en parallell stat av Kai Kverme

Ein annan ting, sidan eg har blitt leiar i AKP har eg begynt å skriva leiarteigen i avisa AKP.no. Sist skreiv eg om motstand, og konklusjonen min er: «Palestinarane har rett til å styra seg sjølv, og dei har rett til sitt eige land. Israel okkuperer landet til palestinarane. Den einaste måten å få slutt på okkupasjonen er gjennom motstand, både ikkje-valdeleg og militær. Motstand er rettferdig!» Les heile leiarteigen her.

Eg skreiv også artikkelen «nei til forskjellsbehandling» som fulgte opp saka om 21-årsgrense for ekteskap for innvandrarar, det er ikkje noko nytt der i forhold til andre ting eg har lagt ut om saka. Men resten av nummer 10 2006 er verdt å lesa, du finn heile her.

h1

Regimet i Egypt flykter fra reformer

Måndag, 11 september 2006

Eg og Lars Akerhaug skreiv for ei stund sidan ein kronikk om Egypt. Han blei trykt i avisa Klassekampen 22. august 2006.

Ingressen:
De siste månedene har politiske aktivister og demokratiforkjempere i Egypt vært vitne til en stat som med brutale virkemidler har slått ned på politisk opposisjon. Ikke bare politiske aktivister blir rammet, men også høyesterettsdommere som kjemper for et uavhengig rettsapparat. Mange egyptiske intellektuelle mener angrepene forteller om et regime med problemer, som må bruke ekstreme virkemidler for å opprettholde det politiske status quo. Samtidig lar protestene fra vestlige land vente på seg, mot at regimet bruker vold for å slå ned på politiske motstandere.

Du kan lesa resten av kronikken på Campo Antiimerialista.